Thema avonden

 

HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA - jaargang 2022

Op zondag 15 mei  2022 zal paus Franciscus Titus Brandsma heilig verklaren. 

Wie was Titus Brandsma? In een aantal avonden zullen wij het leven en lijden van Titus Brandsma bespreken. 

Klik hier voor informatie;  Thema avonden rond de heiligverklaring van Titus Brandsma

 *****************

 

IK EN MIJN LEVEN - jaargang 2018

Een voltooid leven. Wat wordt daar precies onder verstaan? Wie mag er een einde aan maken? Kan en mag de politiek er ook mee bezig zijn? Hoe denkt de kerk erover? Hoe verloopt een euthanasie?

Een ingewikkeld en zeer actueel vraagstuk, dat in de Titus Brandsma Ontmoetingsruimte in Amstelveen in vier avonden behandeld gaat worden. De gesprekken worden gevoerd vanuit vier verschillende invalshoeken: de tien geboden, de wetenschap, de politiek en de leer van de kerk. De avonden worden ingeleid door pastor R. Prent, dokter P. Falke, Tweede Kamerlid R. Peters (C.D.A.) en tenslotte door kardinaal W. Eijk.

  • Op de eerste avond (10 oktober) spreekt pastor R. Prent over het vijfde gebod. Gij zult niet doden. Hoe verhoudt zich dat gebod tot de dagelijkse praktijk, waarin mensen vragen naar euthanasie? En tenslotte: Wat zou Jezus zeggen?
  • Op de tweede avond (24 oktober) zal dokter P. Falke de gesprekken inleiden. Hij is huisarts en bekleedt daarnaast het diakenambt in de kerk. Hij spreekt over het persoonlijk geweten en hoe een gelovig arts tegemoet komt aan de wens van ongelovigen om het leven te beëindigen. Hoe is zijn visie op euthanasie?
  • Op de derde avond (7 november) zal Tweede Kamerlid R. Peters (CDA) ingaan op de vraag of de politiek zich mag en kan bemoeien met het inhoudelijke leven. Hoe ver gaat de bevoegdheid van de staat? Hoeveel is een mensenleven waard? En hoe groot is de vrijheid van Christenen om hun geweten te laten prevaleren boven wetgeving?
  • Op de vierde avond (21 november) zal kardinaal W. Eijk spreken over barmhartigheid bij stervensbegeleiding. Hoe verhoudt de soms strenge leer van de kerk zich met de praktijk? Mag de kerk aan de patiënt vragen om pijn te lijden? Zal de geestelijk leidsman de gelovige steunen als hij medicijnen of een ingreep weigert, die het leven verlengen? Kardinaal Eijk is theoloog en medicus. Hij is destijds gepromoveerd op een proefschrift over euthanasie.

Op alle vier avonden komt vooral de essentie van het menselijk leven aan bod. Zingeving en bestrijding van eenzaamheid worden vaak genoemd in de discussie over euthanasie. En ook het volgende: Naarmate kennis toeneemt, zal de mens ook meer grip willen krijgen op het leven en zelf de grote beslissingen willen nemen. De tien geboden, de wetenschap, de politiek en de kerk kunnen wellicht antwoord geven op onze vragen. De avonden ‘Ik en mijn leven’ beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de Titus Brandsma Ontmoetingsruimte, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen.

Inhoudelijke informatie over deze avonden: Pastoor E. Jongerden

Praktische informatie: A. Onderstal (tel 020-6453080),

D. Koersvelt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

 

 

 

Luther 500 JAAR REFORMATIE

 

MAARTEN LUTHER

 

WIE WAS HIJ, WAT BRACHT HIJ TEWEEG ?

 

   


 

Maarten Luther was een pater die bezwaren had tegen het functioneren van zijn eigen katholieke kerk en …..

zijn verantwoordelijkheid nam.

 

 

‘VIERLUIK’ ROND MAARTEN LUTHER

 

Vier Woensdagavonden avonden in de periode tussen

half oktober en eind november

steeds op een woensdag om 20.00 uur

                          in de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk.            

 

Avond 1:       Woensdag 18 oktober,

                        Hoe zag Europa er uit in de tijd van Luther ?

                       Inleider: Twan Geurts, theoloog en journalist.

 

Avond 2:       Woensdag 1 november,

                        Het gedachtengoed van Maarten Luther.

Inleider: Mw.Elsa Aarsen - Schiering , Luthers predikant en docent.

 

Avond 3:       Woensdag 15 november,

                        Reactie van de Rooms Katholieke kerk.

Inleider: Geert van Dartel, secretaris van de katholieke vereniging voor oecumene.

 

Avond 4:       Woensdag 29 november,    ‘Oecumene Vandaag’.

                       Inleiders: Pastores Renger Prent en Eugene Brussee.

 

 

-------------------