Diaconie

Diaconie betekent vanuit het geloof en het samen-kerk-zijn dienstbaar gestalte te geven aan maatschappelijke noden, dichtbij en ver weg.

Tot het werkveld diaconie behoren de volgende werkgroepen:

Caritas

De caritas is de overkoepelende zorg voor het diaconale werk van de RK Amstelland. Naast hulpverlening aan personen heeft de caritas vooral als taak de diaconale dimensie van het christen-zijn te bevorderen. 

Missie, Ontwikkeling en Vrede (M.O.V.)

De M.O.V. draagt zorg voor de missionaire activiteiten in de parochie en stimuleert de betrokkenheid van de parochianen bij de kerken in de landen van de derde wereld. Ook ondersteunt de M.O.V.-groep de vredesactiviteiten en een vredesmentaliteit. De werkgroep draagt zorg voor de jaarlijkse advents- en vastenactie (Solidaridad)

Actie Vrijheidsbrief van Amnesty International

Eens per maand krijgen parochianen na de vieringen een voorbeeld van een brief aangeboden om schriftelijke vrijlating te bepleiten van een gewetensgevangene ergens ter wereld.

Fair Trade Wereldwinkel

De ‘wereldwinkel’ poogt de economische situatie in ontwikkelingslanden te verbeteren. Enkele keren per maand worden na de zondagsviering producten uit de derde wereld te koop aangeboden. De bescheiden winst gaat naar een missionaris in de derde wereld.