Pastorale zorg

Pastorale Zorg betreft het in Christus' Naam herderlijke zorg dragen voor het geestelijk welzijn van personen en van onderscheiden doelgroepen. Bij de Pastorale Zorg zijn betrokken alle groepen, die zich op hartelijke en zorgzame wijze richten op afzonderlijke mensen en op groepen, die bijzondere aandacht nodig hebben vanuit de geloofsgemeenschap.

Binnen dit werkveld zijn de volgende werkgroepen actief:

Ouderenpastoraat

Kaartenactie 75+ en bezoeken aan 80 jarigen en ouder. Aan alle parochianen van 75 jaar en ouder wordt door vrijwilligers een kaart bezorgd ter gelegenheid van hun verjaardag.

Elk kwartaal wordt er een verjaarsfeest georganiseerd voor alle jarigen van 75+ en ouder in de ontmoetingsruimte.

 

Gespreksmiddagen Senioren

Zeven maal per jaar, van oktober tot april, wordt er op de tweede donderdag van de maand een gespreksmiddag georganiseerd voor belangstellende ouderen. De middagen duren van 14.00 tot 16.00 uur. Er wordt een spreker uitgenodigd om een aansprekend thema in te leiden en dit met de aanwezigen te bespreken.

Bloemengroet

Elke zondagsviering staat er een boeket bloemen klaar voor een zieke of oudere medeparochiaan. Parochianen worden uitgenodigd dit boeket te bezorgen bij betrokkenen.

Parochiƫle Autodienst

Een groep behulpzame chauffeurs begeleidt mensen, die niet meer zelf naar de zondagsviering kunnen komen, naar de kerk en naar huis terug. Zowel chauffeurs als mensen die van deze dienst gebruik willen maken kunnen zich opgeven bij Mevrouw W. Idkes-Brugman. 

Contactgroep 1e Vrijdag

Iedere vrijdag is er gelegenheid tot een gezellig samenzijn na de ochtendmis van 9.00 uur. Iedereen is welkom. In mei of juni is er in plaats van koffiedrinken een feestelijk ontbijt dat verzorgd wordt door deze contactgroep.