Welkom

  Vieringen
 Zondag  10.30  via RTV Amstelveen - 5 april 2020  zie nieuws actueel
    vanuit de Goede Herder - zie liturgieboekje  zie onder liturgie
    voor noveengebed zie:  https://www.arsacal.nl